จังหวัดปทุมธานี

ตลาดร้อยปีระแหง
ตลาดตั้งอยู่ริมคลองระแหงในอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นตลาดโบราณริมน้ำอายุ 100 ปี  ทั้งสองฝั่งคลองปลูกสร้างด้วยไม้เป็นห้องแถวติดต่อกันยาว สมัยก่อนผู้คนจำนวนมากต้องสัญจรกันทางเรือและทางรถไฟ ต่อมาการคมนาคมเจริญขึ้น มีถนนผ่านหน้าอำเภอลาดหลุมแก้ว ผู้คนก็หันมาสัญจรทางรถยนต์กัน กิจกรรมรถไฟก็ล้มเลิกไป แต่ตัวตลาดยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายวิถีชีวิตแบบเดิมๆ

สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนของครอบครัวและผองเพื่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกัน มีเครื่องเล่นนานาชนิด รวมไปถึงอุทยานสวนสวยที่ถูกตัดแต่งไว้เป็นลวดลายต่าง ๆ ท่ามกลางความเย็นสบายจากเลคออฟพาราไดซ์ (LAKE OF PARADISE) ทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่เนรมิตบรรยากาศโดยรอบไว้อย่างงดงาม

วัดเจดีย์หอย
โดยวัดแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 สร้างโดย พระครูสุนทร คุณธาดา หรือ หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร ที่ได้มีความตั้งใจจะสร้างพื้นดินแห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดด้วยการขุดบ่อเพื่อไว้เป็นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้รดพืชสมุนไพร จนขุดเจอเปลือยหอยนางรมยักษ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดิน และมีอายุนับพันๆ ปีจำนวนมหาศาล จากนั้นได้มีการนำเปลือยหอยนางรมยักษ์อายุกว่า 8 ล้านปีมาแล้ว จนมีประชาชนเริ่มหลั่งไหลมาดูหอยนางรมยักษ์ ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดเป็นจำนวนมาก

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM)
เป็นรัฐวิสหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์), อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายในมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บริเวณจัตุรัสวิทยาศาสตร์ โดยมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย

กินกุ้งเผาปทุมธานี
แม้ไม่ได้เดินทางไปทานถึงอยุธยา ท่านก็สามารถหาร้านอาหารที่บริการกุ้งแม่น้ำตัวโต ๆ ย่างไฟหอมกรุ่น กับเนื้อกุ้งแน่น ๆ เต็มคำได้เช่นกัน ถือเป็นอีกหนึ่งทริปท่องเที่ยวปิดท้ายจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดีเลย
สำหรับร้านกุ้งเผาแนะนำ ได้แก่ ร้านประเสริฐโภชนา ตั้งอยู่เลขที่16/10 หมู่ 2 ซอยวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง โทรศัพท์ 0 2581 8037, 08 9812 3933  และ ร้านบ้านชิดกรุง กุ้งเผา เลขที่ 123 หมู่ 9 ตำบล บางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดนนทบุรี

เกาะเกร็ด
เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจำของเกาะเกร็ดโดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาสเป็น สัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ ๙๐๐ ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้น้ำ ไม้ชายน้ำ พืชสวน และสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารอบบริเวณวัดและเกาะเกร็ดได้มีโอกาสนำ สินค้ามาแสดงและจำหน่าย ทั้งอาหารอร่อยที่ชึ้นชื่อคือปลาส้ม และผลไม้ตามฤดูกาล รวมไปถึงพืชผักที่ชาวบ้านปลูกกันเอง นำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ที่นี่จึงนับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความร่มรื่นในชีวิตอีกด้วย

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง มาร่วม 135 ปีแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกี และ สมเด็จพระราชชนนี ณ บริเวณป้อมเก่า (ป้อมทับทิมสมัยกรุงศรีอยุธยา) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีอุโบสถที่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน มีภาพเขียนฝาผนังอันสวยงาม ด้านในประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงงดงามมาก ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของการเป็นสถานที่สำหรับถ่ายละครย้อน ยุคหลายๆเรื่องอีกด้วย

จังหวัดอยุธยา

วัดมหาธาตุ
วัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่

วัดพระศรีสรรเพชญ์
สร้างในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในราวปี พ.ศ.1991 โดยที่พระองค์ทรงเจียดพื้นที่ด้านหลังของพระบรมมหาราชวังให้เป็นวัดประจำวังหลวง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการทำสังฆกรรม และ พระราชพิธีต่างๆ ได้โดยสะดวก

วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ. 1930เมื่อบุเรงนองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2112 นั้น ได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขึ้นไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ โปรดให้ซ่อมองค์พระเจดีย์ตอนบน เป็นแบบไทยพร้อม ๆ กันกับการบูรณะวัด

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ